Գլխավոր Մեր Մասին Արտադրանք Ծառայություններ Ներդրված լուծումներ Կապ մուտք գրանցում

Ներդրված Լուծումներ

Հաշվի առնելով ընկերությունների գործունեության հատուկ պահանջները` մշակվել են առևտրի, արտադրության, ծառայությունների մատուցման, բյուջետային բնագավառի կազմակերպությունների, ոչ կառավարական և միջազգային կազմակերպությունների, հիմնադրամների և այլն ոլորտային լուծումներ:
img
Ատադրություն
Դա կիրառական լուծումների փաթեթ է` կառուցված միևնույն սկզբունքով և միևնույն տեխնոլոգիական հարթակի վրա, որոնք թույլ են տալիս լուծել ձեռնարկությունների հաշվառման և կառավարչական տարբեր խնդիրներ` անկախ դրանց պրոֆիլից: Ձեռնարկության ընթացիկ պահանջներին համապատասխանող լուծման ընտրության հնարավորությունը հետագայում կզարգանա ըստ ձեռնարկության աճի կամ ավտոմատացման խնդիրների ընդլայման:
Իմանալ ավելին
img
Առևտուր
Առևտրական գործողությունների օպերատիվ և կառավարչական հաշվառման, վերլուծության և պլանավորման խնդիրների համալիր ավտոմատացում, ինչը կապահովի ժամանակակից առևտրային ձեռնարկության արդյունավետ կառավարումը:
Իմանալ ավելին
img
Շինարարություն
Շինարարական ընկերությունների, կառավարող ընկերությունների, ներդրողների, շինարարության պատվիրատուների և կապալառուների համալիր ավտոմատացում: Ընկերության ռեսուրսների վերլուծում, պլանավորում և ճկուն կառավարում, շինարարական մոնտաժային աշխատանքների օպերատիվ կառավարում:
Իմանալ ավելին
img
Պետական հիմնարկներ
Ապահովում է պետական բյուջեից ֆինանսավորվող սեփական հաշվեկշիռ ունեցող պետական (մունիցիպալ) հիմնարկների հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացում:
Իմանալ ավելին
img
Հասարակական կազմակերպություններ
Տարատեսակ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության ավտոմատացում: Ոչ առևտրային գործունեության առանձին հաշվառման վարում` ֆինանսավորման աղբյուրների ցանկ, գործողությունների առանձին հաշվառում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների, գումարային միջոցների ծախսի հսկողություն ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների և այլն:
Իմանալ ավելին