Գլխավոր Մեր Մասին Արտադրանք Ծառայություններ Ներդրված լուծումներ Կապ մուտք գրանցում


1C-ԼԻՆԿ: Աշխատավարձ և անձնակազմի կառավարում

Ծրագիրը նախատեսված է կամայական կազմակերպության կադրային գործը և աշխատավարձի հաշվարկները ավտոմատացնելու համար:

Ծրագրի մասին

«1C-ԼԻՆԿ: Աշխատավարձ և անձնակազմի կառավարում» ծրագիրն ապահովում է հետևյալ գործառույթների ավտոմատացում. 

 • - անձնակազմի պահանջի պլանավորում,

 • - կադրերի համալրում,

 • - աշխատողների ատեստավորում և իրավասությունների կառավարում,

 • - կադրային հաշվառում և կադրային իրավիճակի վերլուծություն,

 • - կադրային գործավարություն,

 • - աշխատավարձի և այլ գումարների  հաշվարկ և վճարում,

 • - տեղեկագրերի և այլ փաստաթղթերի ձևավորում,

 • - հաշվետվությունների ձևավորում:

Ծրագրի օգտագործողները 

Ծրագիրը նախատեսված է խոշոր ընկերությունների և հոլդինգային կառուցվածքով ձեռնարկությունների համար, որոնց կազմի մեջ մտնում են մի քանի կազմակերպություններ:

Աշխատավարձի ձևակերպում փաստաթղթերի միջոցով


 • Տարիֆային դրույքով աշխատավարձ
 • Գործավարձային աշխատավարձ

 • Ժամավճարով կամ օրավարձով աշխատավարձ

 • Քաղ-իրավական պայմանագրով աշխատավարձ

 • Աշխատավարձի հետհաշվարկ մաքուրից
 • Պարգևավճարներ

 • Վնասակար պայմանների, գիշերային ժամերի աշխատանքի և այլ լրավճարներ և հավելավճարներ

 • Տոնական և հանգստյան օրերի վարձատրություն

 • Բյուլետեն և այլ նպաստներ

 • Արտաժամյա աշխատանքի վարձատրություն

 • Արձակուրդային

 • Վճարվող պարապուրդ

 • Արձակման նպաստ

 • Չօգտագործված արձակուրդի փոխհատուցում

 • Նյութական օգնություն և այլ միանգամյա վճարներ


Կադրային հաշվառում


 • Հաստիքացուցակ

 • Աշխատանքի ընդունում

 • Կադրային տեղափոխություններ

 • Աշխատաժամանակի հաշվառման տաբել

 • Բացակայություններ աշխատանքից

 • Պարգևավճարներ

 • Չվճարվող բացակայություններ (աշխատողի հաշվին արձակուրդ, պարապուրդ,անհարգելի բացակայություն)

 • Գործուղումներ

 • Աշխատանքային գրաֆիկներ

 • Ազատում


Հաշվետվություններ

Ծրագիրը ձևավորում է հաշվետվություններ՝ TaxService էլեկտրոնային համակարգ ներբեռնելու համար, ինչպես նաև ներքին օգտագործման կառավարչական հաշվետվություններ:  

Հաշվետվությւոնները կարող են կարգավորվել օգտագործողի հայեցողությամբ: Դրանք ունեն տպագրական ձևեր և տվյալների ընտրանքի չափաշները սահմանելու պատուհաններ:

Տվյալների փոխանակում

Նախատեսված է հաշվապահական ծրագրի հետ տվյալների փոխանակման մեխանիզմ, որի միջոցով կատարվում է աշխատավարձի մասով հաշվապահական տյալների արտահանում և ներբեռնում հաշվապահական համակարգի մեջ:     


Մենք միշտ ուրախ ենք օգնել

Զանգահարեք մեզ, և մենք ուրախ կլինենք ընտրել լուծում, որը կպատասխանի Ձեր առաջ դրված խնդիրներին: