Գլխավոր Մեր Մասին Պրոդուկտներ Ծառայություններ Ներդրված լուծումներ Կապ Մուտք Գրանցում

ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Լինկ ընկերությունը հիմնադրվել է 1997 թվականին և հանդիսանում է բիզնեսի հաշվառման և կառավարման ավտոմատացման համալիր լուծումների ոլորտում առաջատարը :

Մեր 27-ամյա աշխատանքի ընթացքում մշակել ենք 100-ից ավելի ոլորտային լուծումներ տարբեր պրոֆիլի ձեռնարկությունների համար, որոնք ներդրված են Հայաստանի 2200-ից ավելի կազմակերպություններում :

27 ՏԱՐԻ
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
1c_logo
1c_logo
1c_logo

Հաշվապահություն ԿՈՐՊ

Հաշվապահական համակարգ արտադրական ձեռնարկությունների համար

Ծրագրի մասին

«Հաշվապահություն ԿՈՐՊ 8» համակարգը նախատեսված է արտադրական ձեռնարկությունների հաշվառումն ավտոմատացնելու համար: Ծրագիրն ունի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ինտերֆեյսներ:

Ծրագրի հիմքում ընկած է 1C:Предприятие 8.3, որը տեղայնացվել է համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության՝ ապահովելով ֆինանսական և հարկային հաշվառման ավտոմատացում:

Համակարգը բաղկացած է 2 ենթահամակարգերից՝ բուն հաշվապահական ծրագրից և Աշխատավարձ և անձնակազմի կառավարում ծրագրից, որում վարվում է աշխատավարձի և կադրերի հետ կապված մանրամասն վերլուծական հաշվառում: Համակարգն ունի այդ երկու ծրագրերի միջև տվյալների փոխանակման մեխանիզմ: Բուն հաշվապահական ծրագրում տվյալները կարող են ներբեռնվել թե սինթետիկ, և թե անալիտիկ մակարդակով:

Հաշվապահական ենթահամակարգը ապահովում է.

 • Մի քանի կազմակերպությունների հաշվառման վարում
 • Հարկման տարբեր համակարգերով հաշվառում
 • Բանկային և դրամարկղային օպերացիաների հաշվառում
  • Անալիտիկ հաշվառում ըստ արժույթների, բանկային հաշիվների, դրամական հոսքերի հոդվածների:
  • Արժութային մնացորդների վերագնահատում, արժույթների փոխարժեքների ավտոմատ ներբեռնում ՀՀ ԿԲ կայքից:
  • Վճարման հանձնարարագրերի ձևավորում և արտահանում XML ֆորմատով՝ Հաճաշորդ-բանկ համակարգ ներբեռնելու համար:
  • Դրամական հոսքերի հաշվետվության ձևավորում:
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում
  • Ինքնարժեքի հաշվառում ԱՄԱԵ կամ միջին կշռված եղանակով: Եղանակի ընտրությունը կատարում է ինքը հաշվապահը:
 • Պահեստ
  • Հաշվառում ըստ պահման վայրերի:
  • Քանակական կամ քանակագումարային հաշվառում՝ հաշվապահի հայեցողությամբ:
 • Առևտրային օպերացիաների հաշվառում՝ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերում և իրացում
  • Մանրածախում ապառիկ և վճարային քարտերով վճարման հնարավորություն:
  • Մի քանի տիպի գների կիրառում (մեծածախ, մանրամեծածախ, մանրածախ, գնման)
 • Կոմիսիոն վաճառք
  • Ավտոմատացված հաշվառում թե կոմիսիոների, և թե կոմիտենտի համար: 
 • Տարայի հաշվառում:
 • Գործընկերների հետ հաշվարկներ
  • Հաշվառում ըստ պայմանագրերի, օպերացիաների տեսակների՝ հաշվարկային փաստաթղթերի ճշգրտությամբ:
  • Պարտավորության և կանխավճարների մարման եղանակի ընտրություն:
 • Հիմնական միջոցներ և ոչ նյութական ակտիվներ
  • ՀՄ-ների ձեռքբերում, հաշվառման ընդունում, մաշվածության հաշվարկ, կապիտալացում, արդիականացում, գույքագրում, դուրսգրում: 
  • ՀՄ-ների հարկային հաշվառում ըստ ՀՀ գործող օրենսդրության:
 • Հիմնական և օժանդակ արտադրություն
  • Արտադրանքի, կիսապատրաստուքների և ծառայությունների ինքնարժեքի հաշվարկ: Ամսվա ընթացքում արտադրանքը հաշվառվում է պլանային արժեքով, ամսվա վերջում կատարվում է փաստացի ինքնարժեքի հաշվարկ:
  • Վերամշակման ընդունված հումքի հաշվառում:
  • Կիսապատրաստուկի հաշվառում և դրանց ինքնարժեքի ավտոման հաշվարկ:
  • Ընդհանուր արտադրական ծախսերի հաշվառում և բաշխում ըստ անվանացանկի խմբերի:
 • Փակման օպերացիաներ
  • Ամսվա փակման համար նախատեսված է ծրագրային օգնական, որը սահմանում է փակման օպերացիաների կոռեկտ հաջորդականությունը:
 • Ստանդարտ հաշվապահական հաշվետվություններ
  • Ծրագրում նախատեսված են մեծ թվով ստանդարտ հաշվետվություններ՝ հաշիվների և անալիտիկաների կտրվածքով մնացորդներ և շրջանառություններ ստանալու համար: Հաշվետվության տվյալները կարելի է բացել մինչև սկզբնական փաստաթուղթ:
 • Այլ հնարավորություններ
  • Օգտագործողի աշխատանքի վերահսկում: Տեղեկատուների և դասիչների (օրինակ, ՀՀ բանկերի դասիչ) ներբեռնում և այլն:

Աշխատավարձ և անձնակազմի կառավարում ենթահամակարգ ապահովում է հետևյալ հաշվարկների ավտոմատացում

Աշխատավարձի մասով

 • Տարիֆային դրույքով աշխատավարձ
 • Գործավարձային աշխատավարձ
 • Ժամավճարով կամ օրավարձով աշխատավարձ
 • Քաղ-իրավական պայմանագրով աշխատավարձ
 • Աշխատավարձի հետհաշվարկ մաքուրից
 • Պարգևավճարներ
 • Հավելավճարներ և լրավճարներ (աշխատանքի վնասակար պայմանների, գիշերային աշխատանքի և այլ)

 • Տոնական և հանգստյան օրերի վարձատրություն
 • Բյուլետեն և այլ նպաստներ
 • Արտաժամյա աշխատանքի վարձատրություն
 • Արձակուրդային
 • Վճարվող պարապուրդներ
 • Արձակման նպաստ
 • Չօգտագործված արձակուրդի փոխհատուցում
 • Նյութական օգնություն և այլ միանգամյա վճարներ

Կադրային հաշվառման մասով

 • Հաստիքացուցակ
 • Աշխատանքի ընդունում
 • Կադրային տեղաշարժեր
 • Աշխատաժամանակի հաշվառման թերթիկ
 • Բացակայություններ
 • Չվճարվող բացակայություններ (աշխատողի հաշվին արձակուրդ, պարապուրդ, անհարգելի բացակայություն)
 • Գործուղումներ
 • Արձակուրդների գրաֆիկներ
 • Ազատում

Հաշվետվություններ

Ծրագիրը ձևավորում է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվելիք հարկային հաշվետվություններ, ինչպես նաև ներքին օգտագործման կառավարչական հաշվետվություններ: 

Ծրագրի արագ յուրացման միջոցներ

Մեկնարկի օգնական
Նախատեսված է աշխատանքը սկսելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունները դյուրին մուտքագրելու համար:
Ֆունկցիաների վահանակ
Օգնում է սկսնակ օգտագործողին կողմնորոշվելու ծրագրի հետ աշխատելիս:
Հաշվապահի մոնիտոր
Տալիս է օպերատիվ տեղեկատվություն  բանկային հաշիվների, դրամարկղի մնացորդների, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ և այլ օգտագկար տվյալներ:
Ներկառուցված նկարագրություններ
Բացվում են ծրագրային ամեն օբյեկտի պատուհանից:
Օգտագործողի ձեռնարկ 
ссылка на файл руководства.

Մենք միշտ ուրախ ենք օգնել

Զանգահարեք մեզ, և մենք ուրախ կլինենք ընտրել լուծում, որը կպատասխանի Ձեր առաջ դրված խնդիրներին: