Գլխավոր Մեր Մասին Պրոդուկտներ Ծառայություններ Ներդրված լուծումներ Կապ Մուտք Գրանցում

ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Լինկ ընկերությունը հիմնադրվել է 1997 թվականին և հանդիսանում է բիզնեսի հաշվառման և կառավարման ավտոմատացման համալիր լուծումների ոլորտում առաջատարը :

Մեր 27-ամյա աշխատանքի ընթացքում մշակել ենք 100-ից ավելի ոլորտային լուծումներ տարբեր պրոֆիլի ձեռնարկությունների համար, որոնք ներդրված են Հայաստանի 2200-ից ավելի կազմակերպություններում :

27 ՏԱՐԻ
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
1c_logo
1c_logo
1c_logo

Առևտրի կառավարում

Օպերատիվ և կառավարչական հաշվառման ավտոմատացում

Ծրագրի մասին

«Առևտրի կառավարում 8» ծրագիրը թույլ է տալիս համալիր կերպով ավտոմատացնել առևտրային օպերացիաների օպերատիվ և կառավարչական հաշվառման խնդիրները,  վերլուծության և պլանավորման գործընթացները: Ծրագրի մեջ ներկառուցված է 2 լրացուցիչ մոդուլ. Ավտոսերվիսի աշխատանքի ավտոմատացում, որը նախատեսված է ավտոտեխսպասարկման կայանների աշխատանքի ավտոմատացման համար, և Տպիչների քարթրիջների փոխարինում մոդուլը:

Ծրագիրն ապահովում է.

 • Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում

  • Հաճախորդների կոնտակտային տվյալների պահպանում և թարմացում:
  • Հաճախորդների հետ կոնտակտների և իրադարձությունների գրանցում և օգտագործողների ավտոմատ իրազեկում հաճախորդների հետ նախատեսված կոնտակտների մասին:
  • Հաճախորդների և վաճառողների հետ կոնտակտների ավտոմատացում՝ ներկառուցված փոստային հաճախորդի միջոցով:
  • Հաճախորդների հետ հարաբերությունների վերլուծություն, հաճախորդների բաժանում ըստ կատեգորիաների (գործընկերների АВС և XYZ վերլուծություն):
 • Վաճառքների կառավարում

  • Ապրանքների վաճառք նախնական ամրագրմամբ կամ առանց դրա:
  • Ապրանքների վաճառք օրդերային սխեմայով:
  • Ապրանքների վաճառք մատակարարին տրված նախնական պատվերով ՝ ըստ գնորդի պատվերի:
  • Գնորդների պատվերների վերլուծություն:
  • Վաճառքների պլանավորում ըստ ապրանքատեսակների կամ ըստ ապրանքախմբերի:
  • Մանրածախ վաճառք առևտրային սարքավորումների օգտագործմամբ:
  • Կոմիսիոն վաճառք, կոմիսիոն միջնորդավճարի հաշվարկ: 
 • Գնումների կառավարում
  • Գնումների պլանավորում:
  • Պահանջարկի ձևավորում և գնումների օրացուցային պլանի կազմում:
  • Գնորդներից ստացված պատվերների հիման վրա մատակարարներին տրվող պատվերների ձևավորում:
  • Պատվերների վճարման և կատարման վերահսկում:
  • Մատակարարներին տրվող պատվերների ճշտում և փակում:
  • Մատակարարների գների մոնիտորինգ:
 • Գնային քաղաքականության վերլուծություն և կառավարում
  • Տարբեր տեսակի զեղչեր՝ ձեռքով մուտքագրվող, ավտոմատ, դիսկոնտային քարտերով:
  • Զեղչեր ըստ գնային ապրանքախմբերի:
  • Զեղչի ժամկետի և գործողության ժամանակի սահմանում (շաբաթվա օրեր, գիշերային ժամեր և այլն):
  • Զեղչերի տրամադրման պայմանների ճկուն ընտրանք. ըստ վաճառքի գումարի, ըստ կոնկրետ ապրանքի տեսակի, ըստ վճարման ձևի:
  • Զեղչերի բաժանում ըստ մեծածախ և մանրածախ վաճառքների. Մեծածախ զեղչերը տրամադրվում են գործընկեր-գնորդներին, իսկ մանրածախ զեղչերը գործում եմ ընտրված խանութներում կամ պահեստներում:
  • Զեղչի չեղարկումը մինչև գործողության ժամկետի ավարտը կատարվում է հատուկ փաստաթղթով:
 • Պահեստի պաշարների կառավարում
  • Պահեստի ապրանքների օպերատիվ հաշվառում, ապրանքային պաշարների լիակատար վերահսկում մեծածախ և մանրածախ վաճառակետերում: 
  • Ապրանքների հաշվառում բազմաթիվ պահեստներում:
  • Ապրանքների հաշվառում տարբեր չափման միավորներով (փաթեթավորումներով):
  • Վերադարձվող տարայի հաշվառում:
  • Պահեստի ապրանքների գույքագրում:

  • Ապրանքների ձեռքբերում, տեղափոխում, իրացում և վերադարձ օրդերային սխոմայով:

  • Վերադիր ծախսերի հաշվառում՝ ապրանքի արժեքին գումարելու հնարավորությամբ:

  • Ծախսերի բաշխում ըստ ծախսային հոդվածների և ապրանքախմբերի:

 • Դրամական միջոցների կառավարում
  • Բոլոր դրամարկղային և բանկային օպերացիաների գրանցում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևավորում:
  • Ստացվելիք և կատարվելիք վճարումների պլանավորում:

  • Վճարումների օրացույցի կազմում պլանավորված վճարումների հիման վրա:

  • Վճարումների բաժանում ըստ տարբեր պայմանագրերի, գործարքների, նախկինում պլանավորված ծախսերի գծով վճարումների և հայտերի:

 • Տվյալների վերլուծություն
  • Հաշվետվությունները խմբավորված են ըստ նշանակման. Վաճառքներ, Գնումներ, Պաշարներ (պահեստ), Դրամական միջոցներ և այլն:
  • Կարելի է ստանալ տեղեկատվություն պահեստի պաշարների, պատվերների, վաճառքների, փոխհաշվարկների մասին կամայական անալիտիկ կտրվածքներով և մանրամասնությամբ: Օրինակ, կարելի ստանալ վաճառքներ ըստ այս կամ այն խմբի ապրանքների կամ հետևել վաճառքների դինամիկային ընտրված ժամանակահատվածում ըստ օրերի:

 • Ունիվերսալ մեխանիզմներ
  • Սահմանված ամսաթվից հետ տվյալների փոփոխման սահմանափակում:

  • Ծրագրի աշխատանքի ավարտի հաստատման պահանջ:

  • Տեղեկատուների կրկնվող տարրերի որոնում և փոխարինում:

  • Փաստաթղթերի ենթակայության կառուցվածքի դիտում

Ավտոսերվիսի աշխատանքի ավտոմատացում

Մոդուլի կիրառման ոլորտները, 1С-ի համար լրացումներ կամ մշակումներ • Ավտոտեխսպասարկման կենտրոններ
 • Ավտոմեքենաների տեխսպասարկման կայաններ
 • Ավտոդողերի մոնտաժման արհեստանոցներ
 • Ավտոլվացման համալիրներ       

 • Ավտոմեքենաների արագ վերանորոգման կետեր

 • Ավտոյուղերի փոխարինման կետեր

Տպիչների քարթրիջների փոխարինում • 1С-ում տպիչների քարթրիջների փոխարինման հաշվառում
 • 1С-ում ներկանյութի և ծախսվող նյութերի հաշվառում ըստ յուրաքանչյուր լիցքավորման
 • Միաժամանակ մի քանի քարթրիջների ընդունում նորոգման
 • Քարթրիջների հաշվառում ըստ սերիական համարների

 • Լիցքավորողների աշխատավարձի հաշվառում

 • Քարթրիջների վերականգնման ծառայությունների հաշվառում

 • Պատվերի վիճակի վերահսկում       

 • Քարթրիջների հանձնման և ընդունման ձևակերպում


ԼԻՆԿ-ի լրացումներ և մշակումներ

 • Ավելացվել են հայերեն լեզվով բորոր անհրաժեշտ տպագրական ձևերը:
 • Մշակվել է գումարները բառերով հայերեն արտացոլելու մեխանիզմ:
 • Մշակվել են աղյուսակային մասերի լրացման, առևտրային սարքավորումների սպասարկման լրացուցիչ գործիքներ:
 • Լրամշակվել է գանձապահի աշխատատեղը:
 • Մշակվել է իրացման և տեղափոխման փաստաթղթերը e-invoicing հարկային համակարգ արտահանելու մեխանիզմ:

Մենք միշտ ուրախ ենք օգնել

Զանգահարեք մեզ, և մենք ուրախ կլինենք ընտրել լուծում, որը կպատասխանի Ձեր առաջ դրված խնդիրներին: