Գլխավոր Մեր Մասին Պրոդուկտներ Ծառայություններ Ներդրված լուծումներ Կապ Մուտք Գրանցում

ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Լինկ ընկերությունը հիմնադրվել է 1997 թվականին և հանդիսանում է բիզնեսի հաշվառման և կառավարման ավտոմատացման համալիր լուծումների ոլորտում առաջատարը :

Մեր 27-ամյա աշխատանքի ընթացքում մշակել ենք 100-ից ավելի ոլորտային լուծումներ տարբեր պրոֆիլի ձեռնարկությունների համար, որոնք ներդրված են Հայաստանի 2200-ից ավելի կազմակերպություններում :

27 ՏԱՐԻ
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
1c_logo
1c_logo
1c_logo

Պրոդուկտներ


Լինկ ընկերությունը առաջարկում է հայկական օրենսդրության պահանջներին համապատասխանող հաշվապահական և կառավարչական հաշվառման ծրագրեր (1С-ի հիման վրա), ինչպես նաև 1C ընկերության տիպային պրոդուկտներ:

img

Հաշվապահություն ԿՈՐՊ

«Հաշվապահություն ԿՈՐՊ 8» համակարգը նախատեսված է արտադրական ձեռնարկությունների հաշվառումն ավտոմատացնելու համար: Ծրագիրն ունի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ինտերֆեյսներ:

Ծրագրի հիմքում ընկած է 1C:Предприятие 8.3, որը տեղայնացվել է համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության՝ ապահովելով ֆինանսական և հարկային հաշվառման ավտոմատացում:

Համակարգը բաղկացած է 2 ենթահամակարգերից՝ բուն հաշվապահական ծրագրից և Աշխատավարձ և անձնակազմի կառավարում ծրագրից, որում վարվում է աշխատավարձի և կադրերի հետ կապված մանրամասն վերլուծական հաշվառում: Համակարգն ունի այդ երկու ծրագրերի միջև տվյալների փոխանակման մեխանիզմ: Բուն հաշվապահական ծրագրում տվյալները կարող են ներբեռնվել թե սինթետիկ, և թե անալիտիկ մակարդակով:

Իմանալ ավելին
img

Հաշվապահություն ՍՏԱՆԴԱՐՏ

«Հաշվապահություն և Աշխատավարձ 8» համակարգը նախատեսված է առևտրի և ծառայությունների ոլորտի փոքր և միջին ձեռնարկությունների, ինչպես նաև ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար: Ծրագիրն ունի հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ինտերֆեյսներ:

Ծրագրի հիմքում ընկած է «1C:Предприятие 8.3» համակարգը, որը տեղայնացվել է համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության՝ ապահովելով ֆինանսական և հարկային հաշվառման ավտոմատացում:

Բացի հաշվապահական մոդուլից համակարգի մեջ ներկառուցված է Աշխատավարձ և կադրեր մոդուլը, որն ապահովում է անձնակազմի հետ հաշվարկների վարումը նույն բազայում:

Լրացուցիչ տրամադրվում է խտասկավառակ՝ «Հաշվապահություն 8․3» դեմո տարբերակով, որը նախատեսված է 200 գործարքի համար։ Ներառված է նաև ծրագրի ինքնուսույցը և դեմո խնդրի նկարագրությունը։

Իմանալ ավելին
img

Աշխատավարձ և անձնակազմի կառավարում

«Աշխատավարձ և անձնակազմի կառավարում» ծրագիրն ապահովում է հետևյալ գործառույթների ավտոմատացում. 

 • - անձնակազմի պահանջի պլանավորում,

 • - կադրերի համալրում,

 • - աշխատողների ատեստավորում և իրավասությունների կառավարում,

 • - կադրային հաշվառում և կադրային իրավիճակի վերլուծություն,

 • - կադրային գործավարություն,

 • - աշխատավարձի և այլ գումարների  հաշվարկ և վճարում,

 • - տեղեկագրերի և այլ փաստաթղթերի ձևավորում,

 • - հաշվետվությունների ձևավորում:

Իմանալ ավելին
img

Ձեռնարկության կառավարում

Ձեռնարկության կոմպլեքս ավտոմատացում 8 (ERP-Հայաստանյան շուկայի համար) ծրագիրը թույլ է տալիս ավտոմատացնել արտադրական ձեռնարկության բոլոր ստորաբաժանումների հաշվառումը գործող ստանդարտներին համապատասխան: Առավել արդյունավետ է հոլդինգներում և ցանցային կառույցներում: 
Արտադրական ձեռնարկությունում միասնական տեղեկատվական միջավայրի ստեղծումը թույլ է տալիս ընդգրկել բոլոր ստորաբաժանումների, դուստր ձեռնարկությունների և մասնաճյուղերի բիզնես-գործընթացները: Դա տալիս է վերլուծության, պլանավորման և ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության բարձրացման լայն հնարավորություններ: 

Իմանալ ավելին
img

Առևտրի կառավարում

«Առևտրի կառավարում 8» ծրագիրը թույլ է տալիս համալիր կերպով ավտոմատացնել առևտրային օպերացիաների օպերատիվ և կառավարչական հաշվառման խնդիրները,  վերլուծության և պլանավորման գործընթացները: Ծրագրի մեջ ներկառուցված է 2 լրացուցիչ մոդուլ. Ավտոսերվիսի աշխատանքի ավտոմատացում, որը նախատեսված է ավտոտեխսպասարկման կայանների աշխատանքի ավտոմատացման համար, և Տպիչների քարթրիջների փոխարինում մոդուլը:

Իմանալ ավելին
img

Մանրածախ առևտուր Հայաստանի համար

«Մանրածախ առևտուր Հայաստանի համար» ծրագիրը նախատեսված է ճյուղավորված մանրածախ ցանցի մեջ մտնող մանրածախ վաճառակետերի (խանութների) բիզնես գործընթացների ավտոմատացման համար: Ծրագիրը թույլ է տալիս ավտոմատացնել ապրանքային պաշարների հաշվառումը խանութների պահեստներում և դրամական միջոցների հաշվառումը խանութների դրամարկղերում՝ այդ թվում նաև որպես դրամարկղային ծրագիր:  

Մանրածախ ձեռնարկության ցանցային կառուցվածքի համար նախատեսված է բաշխված տեղեկատվական բազաների ռեժիմը: Ծրագրում օգտագործվում է տվյալների ներքին փոխանակում խանութների միջև՝ փաստաթղթաշրջանառության բաժանումով:

Իմանալ ավելին
img

Մանրածախ առևտուր բազային Հայաստանի համար

«Մանրածախ առևտուր Հայաստանի համար բազային» ծրագիրը նախատեսված է մեկ օգտագործող ունեցող խանութում բիզնես գործընթացներն ավտոմատացնելու համար: Ծրագիրը որևէ տեղայնացում չի պահանջում: 

Հաշվառումը տարվում է մեկ արժույթով՝ դրամով: Ծրագրում հաշվի են առնված ՀՀ օրենսդրական պահանջները և շուկայի առանձնահատկությունները, կան փաստաթղթերի տպագրական ձևեր հայերեն լոզվով և անհրաժեշտ դասիչներ:

Իմանալ ավելին
img

Առևտրի կառավարում և Շարժական առևտուր

Մեծածախ վաճառքին բնորոշ հատկանիշներից է «ընթացքից» վաճառքը   կամ շարժական առևտուրը: Ընդ որում, back office-ում (կենտրոնական գրասենյակում) ձևավորվում են գործակալի շարժը ուղեկցող փաստաթղթեր, իսկ front office –ում (շարժական կետում) ձևավորվում են վաճառքի հետ կապված՝ պատվերի, ապրանքների իրացման, վերադարձի, գումարի ստացման փաստաթղթերը և մերչենդայզինգային օպերացիաները
Իմանալ ավելին
img

Շարժական առևտուր

«Շարժական առևտուր» ծրագիրն ապահովում է   տվյալների փոխանցում անլար տեխնոլոգիաների միջոցով (3G, Wi-Fi): Աշխատանքը սկսելուց առաջ առևտրային գործակալը կատարում է տվյալների փոխանակում հաշվառման համակարգի հետ: Տվյալների կենտրոնական բազայից նա տեղեկատվություն է ստանում ապրանքային մնացորդների, հաճախորդի պարտքերի մասին, ինչպես նաև ստանում է ընթացիկ օրվա երթուղային թերթիկը:

Օրվա ընթացքում առևտրային գործակալը փաստաթղթերը գրանցում է շարժական սարքավորման մեջ, դրանք ուղարկում է կենտրոնական բազա և պարբերաբար այնտեղից ստանում է թարմացված տեղեկատվություն պահեստի մնացորդների վերաբերյալ:

«Շարժական առևտուր» ծրագիրը աշխատում է «Առևտրի կառավարում» ծրագրի հետ համատեղ:  

Իմանալ ավելին
img

Ագենտ Պլյուս - շարժական առևտուր

Շարժական հավելված է, որն ավտոմատացնում է առևտրային ներկայացուցիչների և մերչենդայզերների աշխատանքը սմարթֆոնների և պլանշետների վրա (Android): Այն բարձրացնում է աշխատանքի արդյունավետությունը, մեծացնում է վաճառքների ծավալը, ապահովում է առևտրի կետերի հաճախելիության վերահսկումը և թույլ է տալիս արդյունավետ կերպով օպտիմալացնել բիզնես գործընթացները: Մշակվել է «Агент Плюс 2.0» տեխնոլոգիական պլատֆորմի վրա և ինտեգրվում է տարբեր կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգերի հետ:

Իմանալ ավելին
img

1С: Փաստաթղթերի շրջանառություն ՊՐՈՖ

«1С: Փաստաթղթաշրջանառություն ՊՐՈՖ»-ը չունի ոլորտային  առանձնահատկություններ և կարող է արդյունավետ կերպով օգտագործվել թե բյուջետային, և թե առևտրային ոլորտներում՝ լինի դա բաշխված հոլդինգային կառուցվածք կամ ոչ մեծ ձեռնարկություն: Լինելով ունիվերսալ, ծրագիրը հեշտությամբ կարող է հարմարեցվել կոնկրետ կազմակերպության կարիքներին: 

Իմանալ ավելին
img

1С: Փաստաթղթերի շրջանառություն ԿՈՐՊ

Ծրագիրը  նախատեսված է  բյուջետային հիմնարկների, ինչպես նաև խոշոր և միջին առևտրային ձեռնարկությունների համար և ծառայում է փաստաթղթերի հաշվառման ավտոմատացման, աշխատողների փոխգործակցության, կատարողական կարգապահության վերահսկման և վերլուծության լայն սպեկտրի խնդիրների լուծմանը:
Իմանալ ավելին
img

Մեր ֆիրմայի կառավարում

Ծրագրում կա այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է օպերատիվ հաշվառման, վերահսկման, վերլուծության և գործի պլանավորման համար: Ծրագիրը կարող եք հեշտությամբ հարմարեցնել ձեր կազմակերպությունում ընդունված կառավարման և հաշվառման առանձնահատկություններին համապատասխան: Դա տալիս «արագ մեկնարկի» հնարավորություն և հեշտացնում է ամենօրյա աշխատանքը:

Ծրագիրն օգնում է բարձրացնել ընկերության աշխատանքի արդյունավետությունը: Այն տալիս է կառավարման բազմազան գործիքներ սեփականատերերին և կառավարիչներին, իսկ աշխատակիցներին՝ հնարավորություն արդյունավետ կատարելու ամենօրյա աշխատանքը:

Իմանալ ավելին
img

1С-ERP: Ձեռնարկության կառավարում 8

1С-ERP: Ձեռնարկությանկառավարում 8– խոշոր բիզնեսի կառավարում: Այն առաջարկում է լուծումներ բազմապրոֆիլային ձեռնարկությունների կառավարման համալիր տեղեկատվական համակարգերի կառուցման համար:
Իմանալ ավելին

ԱՆՎՃԱՐ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք ծանոթանալ պրոդուկտներին և փորձարկել Ձեզ հետաքրքրող կոնֆիգուրացիան՝ գրանցվելով այստեղ։
Գրանցվել Մուտք

Լինկի հետ աշխատելու առավելությունները

Դուք կարող եք ձեռք բերել տիպային պրոդուկտներ, կամ պատվիրել ձեր պահանջներին համապատասխան լուծում։
Ծրագրի ներդրում

Ծրագրի ներդրում

Ուսուցում

Ուսուցում

Ծրագրային թարմացումներ

Ծրագրային թարմացումներ

Սպասարկման կենտրոն

Սպասարկման կենտրոն

Մեր հաճախորդները

Մեր հաճախորդների ցանկում են խոշորագույն արտադրական ձեռնարկություններ, առևտրի ցանցեր և խանութներ, ոչ առևտրային կազմակերպություններ: ԼԻՆԿ ապրանքները ներդրված են Հայաստանի ավելի քան 1000 կազմակերպություններում:
 • Arax
 • Arge
 • Zilli
 • Zangak
 • Ybc
 • Vedialco
 • Topmotors
 • Swarovski
 • Slavmotors
 • Shanttv
 • Seua
 • RoyalArmenia
 • Red
 • RAGerb
 • Pernod Ricard
 • Noyan
 • Map
 • Mancho
 • Lans
 • Lagalleria
 • Klaik
 • Ingo
 • Imgres
 • Ibc
 • Hayaudit
 • Habitattaj
 • Furniwood
 • Filuet
 • Eurowagen
 • Ernst_n_young
 • Epf
 • DERJAVA
 • Decora
 • Champagne
 • Catherine
 • Candy
 • Atlascopco
 • Caritas
 • Borodino
 • Avangard
 • Brandleader